درباره ما بیشتر بدانید

درباره نورما

جوانانی پر انرژی و علاقه‌مند پس از سال‌ها تلاش و طبع‌آزمایی در زمینه‌‌های گوناگون وب در مجموعه‌ها و شرکت‌های مختلف تصمیم گرفتند تجربه‌ی این سال‌ها را با اشتیاق و نیروی جوانی در مجموعه‌ی خود ساخته‌ی جدیدی به نام نورما در آمیزند تا بتوانند از تمام محدودیت‌های معمول در شرکت‌های موجود گذر کنند و طرحی نو در اندازند.

تیمی تحت نام نورما به دنیا آمد که در آن دیگر تنها مسایل مالی جهت دهنده انتخاب و انجام پروژه‌ها نیست، بلکه نوآوری و جسارت و جذابیت تکنیکی هم تعیین کننده هستند. دیگر رابطه‌ با مشتریان تنها یک رابطه‌ی مالی صرف نیست، بلکه در تمام مراحل با مشتریان همراه هستند و محدودیتی برای حل مشکلات و مسایل مشتریانشان نمی بینند.

اهالی نورما مدعی دانستن همه‌ی تکنیک‌ها و علوم مربوط به کارشان نیستند، اما به تلاش و پشتکار خود ایمان دارند و می‌دانند زمینه‌ای نیست که با تلاش و همت نتوان به آن دست یافت. از این جهت است که از کارهای بزرگ نمی هراسند و رقابت با بزرگان را یک موقعیت می دانند. نورمای‌ها نیز به این گفته‌ی گوهر بار شیج اجل سعدی شیرازی معتقدند :

غم و شادمانی نماند ولیک

جزای عمل ماند و نام نیک