پروژه های انجام شده توسط تیم نورما

درباره نورما

بیش از بیست سال تجربه ترکیبی از رسانه و فناوری، گروه بزرگ رسانه ای آریا را در مسیر همگانی سازی فناوری بویژه در حوزه رسانه حمایت میکند. در همین راستا، پروژه های گسترش فناوری به تولید برندهای «نورما» و «واقعیت افزوده دیدار» انجامیده است، با ما همراه باشید تا دایره مخاطبان شما را گسترش دهیم.

بیشتر بدانید
گروه نرم افزاری نورما