تعرفه سامانه خبری نورما

 • تعرفه قیمت خدمات سامانه خبری نورما
 • پانل اول
 • پانل دوم
 • پانل سوم

 • 1
 • پهنای باند
 • 12 گیگابایت
 • 20 گیگابایت
 • نامحدود
 • 2
 • فضای هاست
 • 1 گیگابایت
 • 3 گیگابایت
 • 6 گیگابایت
 • 3
 • تعداد صفحات
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 4
 • ایمیل اختصاصی
 • ندارد
 • 1
 • 3
 • قیمت سالیانه (تومان)
 • 650,000
 • 950,000
 • 1,450,000